Christian Widlund

Personbild


Ledamot av kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen

Ledamot av kommunfullmäktige
Ersättare i Hyresbostäder i Norrköping AB
Ersättare i kommunförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.