Norrköping
Centerpartiet lokalt

Christian Widlund

Ledamot av kommunfullmäktige
Ersättare i Hyresbostäder i Norrköping AB
Ersättare i kommunförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland