Norrköping
Centerpartiet lokalt

Karin Jonsson

Personbild


Kommunalråd / Ordförande i Tekniska nämnden

Ledamot av Kommunfullmäktige
Ledamot av Kommunstyrelsen
Ledamot av Norrköping Rådhus AB