är jämlik vård verkligen en självklarhet i sverige?

Idag skiljer sig tillgången till vård och behandling mellan om du är man eller kvinna, kille eller tjej.

Fler sjukdomar som enbart, eller i större utsträckning, drabbar kvinnor tenderar att få lägre prioritet inom hälso- och sjukvården. Detta gäller även det förebyggande folkhälsoarbetet. En av orsakerna är att forskning i huvudsak sker på män. Centerpartiet vill att kunskapen inom genusmedicin ska öka, både inom den etablerade yrkeskåren inom vården samt på läkarutbildningarna. En jämställd vård och omsorg har en positiv påverkan gällande kvinnors möjligheter till makt, inflytande, arbete, utbildning och försörjning och bidrar där med till ett mer jämställt samhälle.

Bli medlem i Centerpartiet idag och var med och jobba för jämställdheten.
Swisha 150 kr till 123 421 85 33 tillsammans med personnummer och mejladress.

eller skicka ett mejl till norrkoping@centerpartiet.se

Relaterade nyheter