Kommunpolitiskt program 2019-2022

Framåt Norrköping!

Låt inte Norrköping klyvas. Där andra ser landsbygden som ett problem ser vi
möjligheter. Där andra ser nya medborgare som en belastning ser vi potential.
När andra ser klimathot ser vi att vi kan klara det genom gröna smarta
tekniklösningar. Norrköping behöver grön tillväxt. När andra utmålar företagare
som hot mot välfärd ser vi att företag som går med vinst är grunden för all
välfärd - offentligt driven likväl som i privat regi. Utan företag som går bra blir
det inga skatteintäkter att använda i kommunens verksamheter. Varför
ifrågasätta vårdföretag som ger vård av god kvalitet? Varför lägga ner friskolor
som ger god utbildning? Kommunal verksamhet utvecklas och blir hela tiden
bättre tack vare konkurrens från privata alternativ. Vi behöver både privat och
offentligt drivna välfärdstjänster för att utveckla välfärden.
För Centerpartiet är det viktigt att man kan bo och verka i hela kommunen. På
landsbygden finns fantastisk boendemiljö och livskraftiga företag. De svenska
jordbruken producerar vår mat på ett bra sätt både ur miljösynpunkt och med
god djuromsorg. Skog ger byggmaterial, papper och energi. Därutöver
utvecklas nya sätt att av skogsråvara framställa miljövänliga drivmedel och
miljövänliga plastmaterial för att ta några exempel. Grön omsorg är ytterligare
ett sätt där miljön på landsbygden är en del av vägen mot god hälsa.
Norrköping har många nya invånare. Vi vill snabbt ta tillvara den kompetens
som de har med sig. Vi har många förslag om hur människor snabbt kommer in
på arbetsmarknaden, med effektivare validering och snabbspår, fler
arbetsförmedlande aktörer och jobbfixarpeng. Norrköping behöver de nya
invånarnas arbetsinsatser.
Norrköping behöver din insats. Centerpartiet vill ta Norrköping framåt – Vilken
väg väljer du?

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.