Ödeshög
Centerpartiet lokalt

1. Jonny Ståhl

Egenföretagare från Heda

Bild

Företagande och arbete

Välmående företag är en förutsättning för Ödeshögs ekonomi och ska därför ges goda förutsättningar.

  • Fortsatt utbyggnad av bredband
  • Tillsätt en näringslivsstrateg
  • Förenklad bygglovs- och planhantering
  • Förbättra företagandets möjligheter i Ödeshög och gynna små och lokala företag, bland annat genom att dela upp kommunala upphandlingar i mindre delar
  • Alla som kan skall ha ett arbete att gå till, de som hamnat i arbetslöshet skall ha hjälp och stöd för att öka sin anställningsbarhet