Ödeshög
Centerpartiet lokalt

Se landsbygden som en resurs där våra naturtillgångar, vatten, skog, vilt och mineraler skall förvaltas lokalt, regional och nationellt och inte av EU