Ödeshög
Centerpartiet lokalt
3. Marianne Bremer

3. Marianne Bremer

3. Marianne Bremer

Marianne Bremer, Lärare, Forsby Ödeshög 3:dje namn på Certerlistan 2018 till Kommunfullmäktige

Miljöfrågor, ett grönare samhälle. Återbruk. Integration: utöka RUT och ROT, en chans för lågutbildade invandrare att komma ut i arbetslivet