Ödeshög
Centerpartiet lokalt

5. Lisbeth Antonsson

Lisbeth Antonsson

Lisbeth Antonsson

Lisbeth Antonsson, Arbetat som distriktssköterska

Lisbeth kommer att arbeta för att underlätta för pensionärer på landsbyggden så att även de får möjlighet att nyttja kollektivtrafiken, underlätta resandet till grannkommunerna samt en bättre tillgänglighet på 1177