Ödeshög
Centerpartiet lokalt

Kretsstyrelsen

Jonny Stål

ordförande
Tel: 0144 320 54, mobil 073-380 05 94
Mail: jonny@fiskevard.net

Marianne Bremer

Vice Ordf.
Mail: bremerm63@gmail.com

Gunni Karlsson

Sekreterare
Mail: gunni.karlsson@hotmail.com

Karl-Gustav Johansson

Kassör
Tel: 0142-710 83
Mail: kallejohansson@telia.com

Per-Alvar Davidsson

Ledamot
Mail: valflickan@hotmail.com

Roger Silfver

Ledamot, Gruppledare
tel 0706 37 66 84 E-post: roger.silfver@centerpartiet.se

Ove Bäck

Ledamot
Mail: rokstenen2@outlook.com

Elisabeth Nilsson

Ersättare
Mail: n.stenkilsby@gmail.com

Samuel Stenstrand

Mail:   samuel.stenstrand@gmail.com
Tel: 0700-520725