Kretsstyrelsen

Lisbeth Antonsson

Ordförande
Tel: 070-7285282
Mail: lis.antonsson@gmal.com

Jonny Stål

Tel: 0144 320 54, mobil 073-380 05 94
Mail: jonny@fiskevard.net

Marianne Bremer

Ledamot
Mail: bremerm63@gmail.com

Karl-Gustav Johansson

Kassör /Gruppledare
Tel: 070-5171083
Mail: karl.johansson@odeshog.se

Ove Bäck

Ledamot
Mail: rokstenen2@outlook.com

Elisabeth Nilsson

Ledamot
Mail: n.stenkilsby@gmail.com

Samuel Stenstrand
Ledamot
Tel: 0700-520725
Mail:   samuel.stenstrand@gmail.com

Gunilla Bäck Runander
Ersättare
Mail:   runnander@hotmail.com

Catarina Johansson

Ersättare
Mail: cattis.solsken@gmail.com

Refik Beka

Ersättare
Mail: refik.beka@gmail.com

Åsa Wännerstam

Ersättare
Mail: asa@wettersaga.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.