Ödeshög
Centerpartiet lokalt

Kultur och fritidsnämnden


Marianne Bremer

Vice ordförande
Mail: bremerm63@gmail.com

Samuel Stenstrand

Ersättare
Mail:   samuel.stenstrand@gmail.com
Tel: 0700-520725