Ödeshög
Centerpartiet lokalt

Kultur och fritidsnämnden


Marianne Bremer Ledamot

Mobil 070-527 06 73
Mail: marianne.bremer@odeshog.se

Åse Wännerstam Ersättare

Mobil: 076-895 50 36
Mail: ase.wannerstam@odeshog.se

Refik Beka Ersättare

Mobil: 070-715 31 35
Mail: refik.beka@odeshog.se


Följ oss i sociala medier.
Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.