Ödeshög
Centerpartiet lokalt

Barn och unga


  • Centern vill att stöd vid behov ska sättas in tidigt, och ske i samverkan med skola, socialtjänst och omsorg.
  • Skolskjuts till den skola inom kommunen som man önskar gå i (Rök eller Fridtjuvberg)
  • Centern vill också utreda mellankommunala samverkansmöjligheter.
  • Uppmuntra entreprenörskap i skolan för att se en framtid med eget företagande som ett sätt att kunna försörja sig och bo kvar i kommunen.