Ödeshög
Centerpartiet lokalt

Företagande och service  • De små och medelstora företagen är avgörande för Ödeshögs utveckling och ska därför ges bästa möjliga förutsättningar. Centern vill fortsätta utbyggnaden av bredband för att underlätta för företagen att verka i hela kommunen
  • Genom utåtriktad marknadsföring och ett välkomnande och öppet kommunklimat, locka nya företagsetableringar som leder till inflyttning.
  • Kommun, närings- och föreningsliv i samverkan för nya jobb, lärlings- och praktikplatser till unga!
  • Vi vill öka köptrivseln och antalet nöjda kunder i “Bynn” genom att verka för ett bredare utbud av varor och tjänster i centrum.
  • Kommunen skall upphandla mera lokalt producerade råvaror, klimatkrav till fördel för miljön och lokala producenter.
  • Verka för en ökad servicenivå genom att Ödeshög samverkar med våra grannkommuner inom områden där vi är för små för att klara det själva