Ödeshög
Centerpartiet lokalt

Kultur

 

  • Centern vill att en ordentlig kulturscen ordnas i Ödeshög. Centern vill öka stödet till de ideella föreningarna eftersom de är viktiga för de ungas utveckling. Vi anser också att kyrkornas och de olika samfundens verksamheter är viktiga både socialt och kulturellt
  • Fortsatt satsning på turism och kultur som viktig besöksnäring vilket skapar jobb, ger ett rikare kulturliv och en positiv syn på hembygden