Ödeshög
Centerpartiet lokalt

Miljö


  • En viss del i kommunens budget öronmärks varje år för en miljösatsning i kommunen, exv solceller, bättre isolering eller miljödag i skolan.
  • Fokus på miljön, satsa på effektivisering av energianvändandet. Vi vill arbeta fram väl avvägda lösningar för utbyggnad av vindkraft och andra energikällor som kombinerar ekonomi och miljö med omtanke om människor, djur och landskapets framtid
  • Kollektivtrafik skall samordnas och anpassas till pendlingsbehovet, nya lösningar som anropsstyrd trafik, samåkningsdatabaser, bil-pooler, föreningsminibussar m.m. skall prövas.
  • Utveckling och samordning av samhällsresor och kompletteringstrafik

Vi har en naturmiljö att vårda och leva i

  • Centern i Ödeshög kommer att arbeta långsiktigt för en hållbar utveckling där sunt förnuft och kommuninnevånarnas bästa skall vara vår ledstjärna
  • Centern i Ödeshög säger NEJ till en riskfylld gruvetablering i Norra Kärr, vi föredrar att den pågående utvecklingen inom de lokala näringarna med många småföretagare inom jord och skogsbruket, turism, stuguthyrning, fisketurism, upplevelseturism m.m. får fortsätta.
  • Centern i Ödeshög vill inte se en utveckling där multinationella storbolag med kortsiktiga vinstintressen skövlar vår natur på dess tillgångar samtidigt som man riskerar "lokala naturliga näringarnas" fortsatta existens.
  • Centern i Ödeshög anser att det är viktigt att vi agerar NU och tydligt tar ställning för att skydda Vätterns vatten och den omgivande naturen så att även kommande generationer kan leva här och försörja sig i samklang med naturen.