Ödeshög
Centerpartiet lokalt

Våra äldre

Ingress


  • Centern vill öka resurserna till omsorgen:
  • På Solgården ska det finnas två rätter att välja mellan och resurser ska finnas för att det på kvällen ska finnas mat med högre näringsinnehåll.
  • Det ska kännas tryggt att åldras i kommunen – större valfrihet och individanpassadelösningar av äldres boende, t.ex. trygghetsboende i hembygden