Söderköping
Centerpartiet lokalt

Magnus Berge

Personbild


Ledamot i kommunfullmäktige

magnus.berge@soderkoping.se