Hur bra blir nya E22?

Ledare i Norrköpings Tidningar kring E22 och förbifart Söderköping

"De växande köerna på europavägen gör att en ny vägsträckning och kanalpassage bör prioriteras av Trafikverket och ytterst av regeringen när transportplanen för 2018-2029 beslutas.

Men samtidigt som det är av stor vikt att förbifarten börjar byggas finns det en del i Trafikverkets förslag till vägsträckning som Söderköpings kommun bör se med viss oro på. Missförstå inte, de positiva effekterna av förbifarten är överväldigande men det betyder inte att alla delar av projektet per automatik är bra. Dåliga lösningar bör undvikas även om det är bråttom."

Läs hela ledaren på Norrköpings Tidningar.