Borgerliga alliansen kritisk till förtätningspolitik

”Det går inte totalt snabbare bara för att man i planprocessen går fram som en ångvält”, säger Ulric Nilsson (C), som vill se mer genomarbetade samrådshandlingar.

Bostadsbristen innebär att det måste byggas bostäder – det är alla överens om. Men hur och var byggandet ska ske, råder det skilda uppfattningar om. Den borgerliga alliansen är kritisk till den förtätningspolitik som den anser att majoriteten för.

Läs mer i Norrköpings Tidningar.