Årsmöten i Söderköping & Sankt Anna

En kort rapport från våra två årsmöten i Söderköping och Sankt Anna

Centerpartiet i Söderköping har haft årsmöte, där ett stort antal medlemmar deltog. Talare var Jenny Ek, (C)-politiker från grannkommunen Valdemarsvik. Jenny skriver också krönikor i Länstidningen och bloggar i NT.
Två inkomna medlemsförslag antogs av årsmötet. De handlade om 1) att väg 801 (Mariehovsvägen) även fortsättningsvis bör vara allmän väg samt 2) att eventuella barn som placeras i boende på Stenbrinken bör få möjlighet att gå i S:t Anna skola.
Söderköpingskretsen glädjer sig åt att nya medlemmar anmäler sig, partiets framgångar märks tydligt både lokalt och nationellt :-) Styrelsen omvaldes i sin helhet med ordf Katarina Karlberg, v ordf Magnus Berge, sekr Ulric Nilsson, kassör Margareta Zackrisson, ledamöter Roger Bodin, Bengt Johansson, Sverker Johansson, Peter Karlström, Caroline Ottosson och Ingegerd Wetterlind.

Även Centerpartiets lokalavdelning i Sankt Anna har genomfört årsmöte. Under mötet återvaldes styrelsen i sin helhet med Mats Hansson som ordförande. Man välkomnade också nya medlemmar och diskuterade händelser från det gångna året. Här var givetvis nedläggningen av Stenbrinken det stora samtalsämnet, där lokalavdelningen tidigare skickat in en skrivelse för att protestera mot beslutet. Man pratade också om ovissheten kring byggnadens framtid. För sommaren 2017 planerade man in lokala aktiviteter - mer information och inbjudan presenteras vid senare tillfälle. Gäst under årsmötet var Maria från företaget Alminia, och hon presenterade hur de har byggt upp sin verksamhet med en lokal hemtjänstavdelning i Sankt Anna.