Demokratiunderskott i Söderköpings kommun

Turerna runt skolbyggnader i Söderköping stad har varit många den senaste tiden

Turerna runt skolbyggnader i Söderköping stad har varit många den senaste tiden. En renovering av Bergaskolan påbörjades i november 2016 genom att riva byggnader som ansågs utdömda, och först därefter noterades markföroreningar och renoveringen stoppades. Brobyskolan fick temporära paviljonger i ytterligare ett plan i väntan på renovering. Men så meddelades att en detaljplaneändring medför att det blir mer kostnadseffektivt att bygga nytt, och då en sammanslagen skola. I mars 2017 togs också beslut i Kommunstyrelsen att en ny skola ska byggas och ersätta Broby- och Bergaskolan.

Ett nytt uppdrag påbörjades, där tjänstemän ska presentera en analys av och jämförelse mellan alternativa byggplatser och placeringar samt enparallellig jämte tvåparallellig skola. Redan här uttalar sig dock kommunalråd Anders Bevemyr (S) om att den nya skolan ska vara just tvåparallellig och för ca 400 elever, trots att analysen inte är genomförd. På Barn- och Utbildningsnämndens möte i april framför föräldrar och personal från Brobyskolan önskemål om att få behålla den småskalighet, trygghet och närhet som finns på Broby. Man påpekar att det ofta varit ett aktivt val att bosätta sig i området just för närheten till den mindre skolan. Både förvaltningschef och senare även kommunalråd Anders Bevemyr (S) försvarar dock tanken om en tvåparallellig skola, den ena ur ett administrativt och ekonomiskt perspektiv, den andra med en egen definition på småskalighet. Förvaltningschefen bekräftar att medborgarnas argument talar emot en tvåparallellig skola medan Barn- och Utbildningsnämndens ordförande säger att nämndens ledamöter tar in det medborgarna berättar under mötet.

Bara ett par dagar innan analysen ska presenteras döms även idrottshallen i Broby ut. Man har under sommaren gjort grundliga undersökningar av byggnaden och konstaterat fuktskador. Plötsligt finns inget värt att rädda i Broby.

Ramunderstaden, kommuntjänstemän och den politiska majoriteten har redan från början verkat övertygade om att en tvåparallellig skola är lösningen. När så analysen i måndags skickades ut till Barn- och Utbildningsnämndens ledamöter, mindre än ett dygn innan nämndens beslutsmöte, så var kalkylen tydlig; det är en tvåparallellig skola på en ny byggplats som är det effektiva alternativet.

Vem har pratat om barnen? Om föräldrar, personal, avstånd till skolan, kommunens framtida attraktivitet? Vem har egentligen pratat om något annat än kalkyler och direkt mätbara värden?

Barn- och Utbildningsnämndens alla ledamöter representerar medborgarna i vår kommun. Tillsammans har dessa ledamöter kunskap, erfarenhet och en politisk kompetens att beaktta olika perspektiv - hårda siffror såväl som mjukare värden. Istället för att tillvarata detta körs hela denna politiska organisationen över och det finns varken utrymme för en debatt, ett beslut eller ens ett utlåtande. Beslutet om framtidens skolor är alltså på inget sätt tänkt att varken behandlas eller förankras i nämnden som hanterar barn- och utbildningsfrågor.

Det finns ett akut behov av skollokaler i Söderköping, men vi har redan drabbats både hårt och dyrt av förhastade beslut. Och vi är många som sett hur kortsiktiga tidsvinster genom brist på förankring och delaktighet drar ut på alla efterföljande steg i processen. Förankring och delaktighet är nyckeln till ett bra beslut och ett lyckat resultat.

Vi i Centerpartiet är bestörta över att det saknas respekt för den demokratiska processen och respekt för nämndens kompetens. Vi är fast beslutna att lyssna på hur medborgarna i vår kommun vill att framtidens skolor ska se ut. Vi är övertygade om att barn-, föräldra- och personalperspektiven är de på lång sikt mest avgörande för oss alla, både ekonomiskt och för vårt gemensamma varumärke.

På tisdag den 10:e oktober har Barn- och Utbildningsnämnden enhälligt bokat ett extra möte för att diskutera analysen och förhoppningsvis också formulera ett yttrande. Samma dag, på tisdag den 10:e oktober kl 13.00 håller Kommunstyrelsen ett öppet informationsmöte där frågan om skolorna ska belysas och analysen presenteras.

Är du intresserad av hur framtidens skolor i Söderköping ser ut så hoppas vi att du kommer – Kommunstyrelsen har redan formulerat sitt förslag till beslut och innehållet är väntat.

Roland Nilsson (C)
Ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden i Söderköpings kommun

Pia Liedholm (C)
Ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden i Söderköpings kommun