Kritiserat husbygge snart verklighet

Ulric Nilsson (C), Magnus Berge (C) och Ellen Friberg (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag. De vänder sig främst mot höjden på byggnaderna, tre våningar och inredningsbar vind, och menar att det inkräktar allt för mycket på stadsbilden. Generellt vill de vara försiktiga med förtätning i centrala staden. "Mark är ingen bristvara totalt sett, men däremot central mark", skriver de.