Söderköpingsborna måste få säga sitt

– Bara en dag före att beslutet togs upp i barn- och utbildningsnämnden fick våra ledamöter den här informationen. Vi har inte haft möjlighet att arbeta fram gemensamma planer eller att påverka beslutet. Det har inte heller medborgarna som berörs. Nu vill vi genomföra medborgardialoger. Vår åsikt är att Brobyskolan behövs, säger Katarina Karlberg (C).