Ett strå vassare i Sankt Anna

Onsdag den 18 oktober bjöd den borgerliga oppositionen (C), (L) och (KD) in till dialogmöte i Sankt Anna via det gemensamma konceptet "Ett strå vassare". Stort tack till alla er som kom och beskrev nuläge och utvecklingsmöjligheter. Här kommer en sammanställning över de många kommentarer som lämnades.

Ett strå vassare. (C), (L) och (KD); Bygdeutveckling, Sankt Anna 18 oktober 2017

Vad är bra i Sankt Anna / för oss i Sankt Anna?
• Livskvalitet, vackert och fint, naturen och lugnet (!)
• Trygghet, att få bo i sin hembygd
• Småskalig förskola och skola (!)
• God stämning och gemenskap, starka och självständiga människor
• Lantbruket, svenska produkter
• Turismen och egen turistbyrå
• Många vill flytta hit, mycket byggprojekt på gång
• Lokal räddningstjänst, lanthandel och bränsle året runt
• Många företagare, företagare som satsar (!)
• Lokala föreningar bidrar med mycket

Vad är mindre bra?
• Få arbetstillfällen
• Få bussar, till många platser inga alls, svårigheter för gymnasieelever och unga sommaranställda (!)
• Bilberoendet
• Samhällsservice som äldreomsorg och snöröjning (!)
• Mobiltäckning och hantering av fiberutbyggnad
• Dyra fastigheter försämrar möjligheter för framför allt unga
• Inga bostäder att hyra, borde ligga i Ramunderstadens uppdrag (!)
• Underutnyttjar skärgårdens tillgångar som besöksmål och för båtturismen

Vad är dåligt?
• Att inte veta vad som händer med byggnaden Stenbrinken, nedläggningen av Stenbrinken (!)
• Mycket planer men inget händer
• Dåliga dialogmöten, envägskommunikation, informationsbrist från kommunen (!)
• Tjänstemannastyre, dåliga beslutsunderlag
• Hög personalomsättning bland tjänstemän, för kort telefontid för kontakt med kommun
• Vad blev Sankt Anna-paketet utöver nedläggningen av Stenbrinken och en bokbuss?
• Strandskyddet drabbar området hårt och hindrar bostäder och företagande
• Avsaknad av busslinjer, kommunikationer, dåligt vägunderhåll (!)
• Fiskerinäringen
• Oro för fler nedläggningar, oro för framtiden
• Att besöksnäringen stänger ned i augusti, kort säsong
• Inte tillräckligt bra sammanhållning
• Stadskärnan i Söderköping bara till för tätorten (kanske avser ex parkeringar)
• Saknar kommunens engagemang i våra företag och föreningar
• Få arbetstillfällen
• Hamn och camping i Tyrislöt, sälj ut och låt det utvecklas

Vad kan utvecklas?
• Samarbete kring kollektivtrafiken (!)
• Tomter till barnfamiljer, bostäder, hyresbostäder (!)
• Utveckla befintliga företag, underlätta för små företag, företagsklimatet i kommunen (!)
• Generationsboende önskas, bygga nytt Stenbrinken, hemtjänsten
• Arbetsplatser ex Stenbrinken
• Fortsättning på enkäten om att bo på Stenbrinken?
• Utveckla höstaktiviteter för turismen, utveckla besöksnäringen, båtluffning, ställplatser för husbilar (!)
• Underlätta för byggnation, lätta på strandskydd (!)
• Kommunal, regional, statlig service och underhåll ex omsorg, snöröjning (!)
• Bättre upphandlingar, juridisk kompetens (!)
• Se möjligheter och tänk större, ex i Tyrislöt
• Landsbygdsutvecklare
• Tillgänglighet hos förvaltningen, positivt bemötande (!)

(!) Tre eller fler grupper skrev samma sak