tematräff om östersjön

Kristina Yngwe (C) kommer till Stinsen måndag 20/8 kl 10-12

Studieförbundet Vuxenskolan och Centerpartiet Östergötland bjuder in till en tematräff om Östersjön.

Östersjön är en del av vårt närområde och det är en förmån att ha havet så nära. Här bor vi, badar och fiskar inte bara på sommaråret utan året runt. Att vårt hav mår bra är av stor betydelse för hela Sverige och inte minst för oss i kustkommunerna längs Östergötland.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Det är också ett hav som många är beroende av, men det finns möjligheter att rädda den. En av de största utmaningarna är övergödning och bottendöd.

Kom och lyssna på politiker och experter diskutera hur vi tillsammans kan göra Östersjön till ett levande hav inte bara nu utan långt in i framtiden.

Inbjudna talare:

Kristina Yngwe, (C) riksdagsledamot för Centerpartiet och Centerpartiets talesperson i miljö- och klimatfrågor presenterar Centerpartiets förslag för att rädda Östersjön.

Pia Berglund, vice-vd Svensk Sjöfart berättar om sjöfartens roll och betydelse för Östersjön och ger också en inblick i den fartygsolycka som skedde under sommaren i Östergötlands skärgård.

Jonas Holmgren, Räddningschef i beredskap och Per Nisser, Insatschef, båda från Räddningstjänsten i Östergötland – berättar om det praktiska arbetet med oljesaneringen i Gryt skärgård samt om samhällets beredskap för att hantera olyckor och utsläpp till havs om det värsta skulle hända.

Plats: Biblioteket, Stinsen, Söderköping

Tid: Måndag 20 augusti 10:00 - 12:00