Inbjudan till medlemsmöte

torsdagen den 27 september kl 18.30

i kommunhusets aula

där vi bjuder på fika

Centerpartiet i Söderköping har varit mycket framgångsrikt i valet 2018 och styrelsen framför ett varmt tack till alla som gjort det goda valresultatet möjligt!

Nu ska vi på medlemsmöte utse en FÖRHANDLINGSDELEGATION som ska förhandla om vilka partier vi ska samverka med i kommunen samt en NOMINERINGSGRUPP som föreslår vilka personer som ska representera Centerpartiet i nämnder och styrelser.

Varmt välkomna! / Styrelsen