KALLELSE TILL KRETSTÄMMA

CENTERPARTIET I SÖDERKÖPING KALLAR TILL KRETSSTÄMMA TISDAG 30 OKTOBER KL 18.30 I KOMMUNHUSETS AULA

- Rapport kommunpolitik

- Nomineringkommittén rapporterar förslag till val i kommunfullmäktige av C-ledamöter nämnder

o styrelser

- Förslag till utbildning för nyvalda

Därefter förtäring

 

Varmt välkomna! / styrelsen