Våra kandidater

1 Peter Karlström, Ingenjör, Stegeborg

Jag vill arbeta för att vi ska kunna bo, leva och arbeta i hela kommunen. Jag vill också att en borgerlig allians åter får leda och ta ansvar för Söderköpings utveckling.  Vi måste föra en aktiv näringspolitik i nära dialog med Söderköpings invånare. Det är också viktigt att fortsätta utveckla kraften som finns i en närodlad integration.

2 Boel Holgersson, Egenföretagare, Sankt Anna

Jag vill ha äldrecentrum med boende, hetjänstpersonal, öppen verksamhet, tillagningskök och tillgång till hälso- och sjukvård  i Sankt Anna, Östra Ryd och Söderköpings stad. Vi måste behålla och utveckla de små skolorna och förskolorna i hela kommunen. Öppenhet och gott bemötande är viktigt i en kommun. Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen och få information om aktuella ärenden.

3 Ulric Nilsson, Lantbrukare, Östra Ryd

JVi ska förädla utan att förtäta Söderköpings stad, bevara Brunnsparken!
Det ska vara enkelt för företag att etablera och utveckla sig i hela vår kommun. Snabbt bygglovsbeslut för företagare och privatperson.
Av det som vi kan producera i Sverige vill jag att det ska serveras närproducerad mat i de kommunala köken.
Jag vill att hela Söderköpings kommun ska vara attraktiv att bosätta sig i. Bra förskola, skola och äldreomsorg i hela kommunen.
Vill du veta mer vad jag tycker och hur jag tänker om framtiden så kan du läsa min politikerblogg i www.nt.se

4 Bengt Johansson, Arlabonde, Västra Husby

Jag vill skapa en skola som bejakar barnens nyfikenhet.

 

5 Roger Bodin, Lantbrukare, Börrum

Jag tycker det är viktigt att bevara och varsamt utveckla Söderköpings särart för att vara ett attraktivt alternativ till våra större grannkommuner. Jag vill verka för en livskraftig landsbygd som skulle få positiva effekter på utvecklingen av arbetstillfällen och boende i hela vår vackra kommun.

6 Annika Altnäs, Egenföretagare Söderköping

 Jag är en engagerad entreprenör med erfarenhet från både media och besöksnäring. Söderköpingsbo sedan 2012 med man och barn.
Hjärtefrågor i Söderköping inför valet :
- en ansvarsfull långsiktig utveckling för Söderköping som attraktiv bostadskommum för alla, både landsbygd och tätort.
- nära småskalig skola som skapar trygga och kunniga barn.
- närhet , god tillgänglighet och valfrihet för alla dem som behöver hjälp med omsorg.
- ett politiskt klimat som kännetecknas av lyhördhet, dialog och samarbete för hela Söderköping bästa.

7 Roland Nilsson, fd skolchef, Söderköping

Viktigt att värna om kommunens unika särart som modern landsbygdskommun och med stor hänsyn till det värdefulla arvet från medeltiden.
Tätortens utbyggnad måste därför ske på ett varsamt sätt utan överdriven förtätning. Byggnationen bör snarare fördelas över hela kommunen.
Till särarten hör också småskalighet för barnomsorg och skola som ska finnas i barnens närmiljö och inte koncentreras för de mindre barnen.
Föräldrarnas synpunkter måste beaktas på ett helt annat sätt med en delaktighet och insyn som är värt namnet.
Äldreomsorg måste erbjudas lokalt i hela kommunen. Hemsjukvården i Söderköping lämnar mycket övrigt att önska. Styrande politiker måste ställas till svar och ta sitt ansvar istället för att skylla på tjänstemän.
Kommunens ekonomi måste hanteras på ett mera ansvarsfullt sätt för att möjliggöra satsningar på framtiden och underhåll av befintliga resurser.

8 Ingegerd Wetterlind, Kock, Söderköping

Söderköping den lilla kommunen med de stora möjligheterna, en idyll som står för närhet, trygghet och småskalighet.

Varsamt byggande i stadskärnan för att behålla småstadskänslan, små skolor som ett alternativ för familjer som valt bort storstaden. Bra och närodlad mat i kommunens kök.

9 Magnus Berge, Lantbrukare, Drothem

Söderköping har unika förutsättningar och styrkor vad gäller attraktiva miljöer kring bl.a. Göta Kanal, Sankt Annas skärgård, den medeltida stadskärnan, en levande vacker landsbygd med många vattendrag och sjöar, Ramunderberget, Söderköpings Brunn samt ett gynnsamt geografiskt läge med närhet till större städer och central infrastruktur.

Om kommunen tar till vara de möjligheter detta ger samtidigt som småskalighet, närhet till människor och en god kommunal hushållning får genomsyra utvecklingen så kommer Söderköping genom sina engagerade medborgare, kommunanställda, politiskt förtroendevalda, föreningar och näringsliv gå en lysande framtid till mötes.

10 Lena Karlström, Ingenjör, Stegeborg

Mina hjärtefrågor:
- Likvärdig tillgång till samhällsservice i hela kommunen.
- Valfrihet och tron på att varje enskild person har förmåga och vilja att kunna påverka sin livssituation.
- Småskalig integration med bra kvalitet.
- Kulturupplevelser är en viktig del i människors liv.

11 Anton Fagerstedt, Pastor, Östra Ryd

 Jag vill att kommunen ska präglas av ledord som närhet, småskalighet och mångfald. Verksamheten i Söderköpings kommun ska hanteras utifrån ett helhetsperspektiv - inte enbart utifrån ett centralortsperspektiv. Jag tror också på att ta tillvara kreativitet, erfarenhet och engagemang i civilsamhället (föreningar, församlingar och byalag) för att tillsammans bygga HELA kommunen stark.

12 Margareta Zackrisson, Volontär, Söderköping

Jag är intresserad av Miljöfrågor i stort. Samt engagerad ideellt i Frivilligcentralen på Blå Porten. Tror på, att man mår bra av att göra något för andra, är bra för allas hälsa, så hoppas denna verksamhet kan utvecklas.

Mitt stora skötebarn är annars Örtagården i Söderköping och dess förening, som bildades för sanrt 30 år sedan. Denna plats är en OAS och mötesplats för alla. Kom gärna förbi!

Även de stadsnära skogarna bör vi värna om.

13 Sverker Johansson, Murare, Östra Ryd

Landsbygden spelar nu i B-laget. Jag vill lyfta upp landsbygdens folk till A-laget!

14 Nicklas Johansson, Arbetsledare, Söderköping

Hela kommunen ska leva!

15 Caroline Gustavsson, Kostrådgivare, Östra Ryd

 Född, uppväxt o lever "mitt i skogen", värnar om djur o natur, öppenhet o självbestämmande.


Min vision är samma som Annie Lööfs:
"Vi behöver förändring och ett nytt ledarskap som både kan ta ansvar och visa handlingskraft. Ett ledarskap som kan vända utvecklingen och skapa optimism och framtidstro. Ett nytt ledarskap, som för oss FRAMÅT."16 Marcus Pettersson, Lantbrukare, Drothem


17 Johan Lifvergren, Skolbibliotekarie, Skällvik

Viktiga frågor för mig är demokrati och rättvisa, hushållning med miljö och ekonomi samt barnomsorg - skola och äldreomsorg.

Jag jobbar i Centern för en välskött och trygg kommun där alla har både inflytande och service av god kvalitet.

18 Katarina Karlberg, Lantbrukare, Gårdeby

Vi bor i Söderköpings kommun som har fantastiska möjligheter framåt.
Jag vill att Söderköping ska utvecklas hållbart både socialt,
ekonomiskt och miljömässigt.
Stötta kommunens medarbetare så att de kan göra ett bra jobb.
Ge barn och äldre trygghet i vardagen med närhet till förskola/skola
och äldreboende.

19 Yrsa Lifvergren, Studerande, Skällvik

Att bo på landet borde inte vara krångligare än att bo i stan. Det borde gå att ta sig till och från jobb, utbildning och affär kollektivt oavsett var man bor. När den äldre generationen inte längre kan bo kvar ”hemma” borde det finnas en valmöjlighet till nästa boendemiljö. Vad hände med bussen och Stenbrinken?

20 Caroline Ottosson, Adjunkt, Söderköping

Intressen - natur och friluftsliv, skärgård, träning och skapande verksamhet.
Driver eget företag inom zonterapin.
Viktiga politiska frågor - klimat/miljö - hållbar utveckling inom alla dimensioner - ekologisk, ekonomisk och social.
Integration.
Levande landsbygd.
Utbildning, skola

21 Lars Hansson, Familjehemssekreterare, Östra Ryd

Jag vill arbeta för barnen och deras villkor. Jag vill ha fler mindre skolor, så att alla barn blir synliga. Det innebär att det ska vara en skola i Broby.
Tätort och landsbygd ska ha samma goda servicenivå för sina kommuninnevånare, så väl de unga som de äldre. En levande landsbygd för sin kommun framåt!

22 Maria Karnebring, Skogsbrukare, Drothem

Jag vill att Söderköpings kommunala verksamheter ska utvecklas till att vara klimatanpassade. Nybyggnation och renoveringar ska göras med miljövänligt fokus. Klimatsmart för att bli energieffektivt.
En inspiration för oss som bor här och för dem som besöker oss.

23 Erik Berge, Studerande, Drothem


24 Mats Hansson, Lantbrukare, Sankt Anna

Jag vill ha ett levande Sankt Anna för barnfamiljer och äldre med kyrkby och äldreboende även på vintern.

25 Thorbjörn Nordborg, Lantbrukare, Börrum


26 Jan Nystedt, Entreprenör, Söderköping


27 Dag Svensson, Entreprenör, Södra Finnö


28 Erik Lifvergren, Studerande, Skällvik


29 Peter Othberg, Brobyförälder, Söderköping

Jag heter Peter Othberg och kan beskriva mig som ”Brobyförälder”
Jag har alltså barn i Brobyskolan och har engagerat mig i det vi Föräldrar anser vara bäst för våra barn och det är inte det som nu blivit beslutat att dela skolan och flytta mellanstadiet!
Vi Föräldrar vill låta våra barn ha kvar tryggheten och närheten som finns på Brobyskolan och inte behöva flytta runt på tillfälliga lösningar genom sin skoltid och vi har visat att det går.
Satsa pengar på de befintliga skolorna i stället för att skapa tillfälliga dyra lösningar!

30 Thomas Karlberg, Lantbrukare, Gårdeby

Jag vill att alla kommundelar ska utvecklas.
Att som företagare betala kommunala avgifter innan tillsyn skett känns helt fel.

31 Ulla Gustavsson, Lärare, Mogata

Jag engagerar mig i centerpartiet eftersom jag finner mina hjärtefrågor där. En levande landsbygd, småföretagande, miljön och en god integration.

32 Maria Everskog, Egenföretagare, Skönberga

Jag är egenföretagare som tillhandahållit avbytartjänster inom mjölkproduktion och haft uppfödning av fjordhästar under många år, numera endast Id-kontrollant för häst och uppdrag som godman. Fritidsintresse är hund- och hästaktiviteter.

Jag vill jobba för att det ska finnas förutsättningar att bo och driva företag i hela kommunen. Skolor och äldreboenden ska inte koncentreras endast till tätorten.

Jag tror på småskaligheten där medborgaren inte försvinner i en anonym massa.

Det är också viktigt att nyanlända kommer in i samhället och på arbetsmarknaden.

33 Roger Holgersson, Elkonsult, Skönberga


34 Anna Kronqvist, Lärare, Mogata

Det är ett viktigt val vi har framför oss, det handlar om vilka värderingar som ska råda i vårt land. För mig är det viktigt att Centerpartiet kämpar för allas lika värde.

Mina hjärtefrågor är:
💚 Landsbygden ska utvecklas inte avvecklas. Alla i kommunen räknas!
💚 Söderköpings skolor ska ge alla elever förutsättningar att lyckas och att nå kunskapsmålen. Mer undervisningstid för lärarna.
💚 Vi måste stoppa klimatförändringarna tillsammans.

35 Jörgen Filipsson, Entreprenör, Västra Husby


36 Oskar Johansson, Studerande, Östra Ryd


37 Ingrid Agebrink, Beteendevetare, Östra Ryd

Mina tre hjärtefrågor är säkerhet/trygghet på landsbygden, hälsa/giftfri vardag och integration

38 Ullrica Lindberg-Rahm, Sankt Anna


39 Ann-Louise Baca, Lärare, Söderköping

Det viktigaste för Söderköping tror jag är att värna närhet och småskalighet. Det skapar kvalitet och trygghet för våra barn och äldre och skapar förutsättningar för mindre företag.

40 Ulla Johansson, Undersköterska, Skönberga


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.