Kerstin Sjöberg

Personbild


Namn: Kerstin Sjöberg

Familj: Make, 5 barn varav 3 utflugna, 7 barnbarn.

Bor: Lantligt på Vikbolandet i Norrköpings kommun.

Uppvuxen: Östersund-Frösön i Jämtland.

Intressen och sysselsättning utanför politiken:
Yrket är legitimerad lärare och speciallärare i matematik, som jag är tjänstledig från nu. Jag uppskattar mycket att vara i naturen och påta i min trädgård. Jag tycker det är roligt med hantverk och har gärna en stickning på gång. Att åka skidor i fjällen är en av årets höjdpunkter. Jag tycker mycket om att samla familjen runt god mat och att umgås i blandade åldrar. Prioriterar att röra på mig med promenader, jogging och gärna gruppträning.

Mål och visioner för C i Östergötland:
Stärkt inflytande för Centerpolitik på alla nivåer. Jag vill se ett grönt, öppet, demokratiskt samhälle som tar vara på människors kraft och förmåga. Där möjligheterna att leva och arbeta är goda vare sig det är glest eller tätt. Digitaliseringen är en möjliggörare.

Politiskt fråga:
Mitt fokus är Nära vård och främjad hälsa, säkrad kompetensförsörjning i hälso-och sjukvården i hela länet. Kraftigt minska beroendet av hyrpersonal. Fast personal ger bättre vårdkvalitet, kontinuitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Psykisk ohälsa är ett stort orosmoln som behöver förebyggas och minskas, och behandlas. Särskilt orolig är jag för att barn och unga får vänta för länge på hjälp. Jag ser potential i bättre samverkan och tidiga förebyggande insatser. Ny teknik och egenmonitorering vid kroniska sjukdomar kan ge en god och trygg vård. Att jobba för en bättre folkhälsa är en viktig fråga, för att minska lidande och sjukdom. Jag tycker det är bra att det också finns plats för privata företag inom vård, som kan ge större valfrihet för patienten men också för personalen. Flera vårdgivare kan bidra till att utveckla arbetssätt och metoder. Ett jämställt, demokratiskt, klimatsmart och robust samhälle, där alla människors kraft tas till vara är en grund.

Politiska uppdrag:
Vice gruppledare och ledamot av regionfullmäktige i Region Östergötland. Vice ordförande i Behovsstyrningsberedning 3 (kroniska sjukdomar) under Hälso-och sjukvårdsnämnden (HSN) och ledamot i HSN. Ledamot i Regionstyrelsen. Adjungerad till distriktsstyrelsen i Östergötland och till kretsstyrelsen i Norrköping. Representerar Region Östergötland som ersättare i nätverket Hälsa och demokrati. Representant från Region Östergötland i styrgruppen för internationella projektet Jämlik cancervård.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.