Östergötland
Centerpartiet lokalt
  • / Medlemsomröstning

Medlemsomröstning

Medlemsomröstningen för regionfullmäktige och riksdag genomfördes i sep 2017.

Nedan presenteras sammanställningen.

Riksdag

Namn

Summa poäng

Antal 1:a platser

Antal 2:a platser

Antal 3:dje platser

Magnus Ek

496

27

22

16

[Staffan Danielsson]

478

44

15

10

[Muharrem Demirok]

458

30

15

12

[Karin Jonsson]

454

19

27

16

[Birgitta Gunnarsson]

348

4

19

15

[Lars Vikinge]

345

9

13

14

[Jenny Ek]

302

5

18

12

[Michael Cornell]

238

9

6

13

[Julie Tran]

183

0

4

5

[Christian Widlund]

120

2

1

9

[Jonny Ståhl]

100

0

4

3

[Kerstin Sjöberg]

85

1

3

2

[Joakim Magnusson]

81

3

2

2

[Trine Vikinge]

70

2

1

3

[Anders Carlsson]

67

2

1

4

[Anders Monemar]

65

1

1

3

[Marie Lindh Eriksson]

61

1

1

3

[Ulric Nilsson]

58

1

0

2

[Ann Hemmingsson]

55

3

0

1

[Anders Ljung]

53

0

1

2

[Viktoria Petré Lindholm]

53

0

0

4

[Astrid-Marie Jonsson]

51

0

2

4

[Annika Altnäs]

50

0

2

1

[Fredrik Blomberg]

50

1

1

0

[Johan Lundgren]

48

0

3

1

[Agneta Lundqvist]

45

0

2

2

[Roger Silfver]

43

2

1

0

[Anna Ek]

42

0

1

3

[Edvin Hansson]

40

1

0

1

[Sofia Willquist]

39

1

0

3

[Bo Johansson]

34

0

1

3

[Ove Bäck]

25

0

1

1

[Claes Samuelsson]

18

0

0

1

Mirsad Slavotic

18

0

0

0

[Marcus Ljungqvist]

16

0

0

0

[Lena Nilsson]

16

0

0

0

[Mikael Larsson]

15

2

0

0

[Dietmar Mölk]

15

0

0

1

[Daniel Giertz]

14

1

1

0

[Mikael Aurell]

8

1

0

0

[Camilla Westling]

8

0

0

0

[Joakim Klasson]

5

0

0

0

Magnus Berge

5

0

0

1

Kim Svensson

5

0

0

1

[Dan Andersson]

4

0

0

0

[Wolldurf Skallbom]

4

0

0

0

[Lotta Falkhede Elf]

3

0

0

0

Anna Jamieson

3

0

0

0

Caroline Gustavsson

2

0

0

0

 

Regionfullmäktige

Namn

Summa poäng

Antal 1:a platser

Antal 2:a platser

Antal 3:dje platser

Michael Cornell

452

27

22

11

Birgitta Gunnarson

290

5

12

13

Carola Andersson

273

17

12

9

Jenny Ek

267

11

6

11

Kerstin Sjöberg

230

17

6

7

Inga Arnell Lindgren

199

8

8

7

Julie Tran

187

5

10

7

Lars Vikine

171

8

6

6

Magnus Berge

164

8

7

2

Roger Sandström

154

4

7

5

Anders Monemar

109

2

4

4

Anders Agnemar

105

6

3

4

Jonny Ståhl

100

3

3

4

Trine Vikinge

95

2

6

1

Anders Carlsson

92

3

2

4

Anders Ljung

92

4

2

4

Joakim Magnusson

89

2

1

5

Anna Jamieson

86

3

2

2

Johan Lundgren

82

3

4

1

Sara Larsson]

74

3

1

4

Fredrik Blomberg]

72

1

2

4

Ulric Nilsson]

69

1

4

2

Lena Berglert]

64

1

2

3

Pia Berglund]

61

0

3

4

Agneta Lundqvist]

60

1

2

2

Annika Altnäs

59

1

3

2

Margit Berggren Silvheden]

59

2

3

3

Sigbritt Segergren]

59

1

0

4

Ann Hemmingsson]

58

0

1

0

Roger Silfver]

57

2

2

1

Madeleine Johansson]

54

2

1

1

Ove Bäck]

50

1

1

3

Astrid-Marie Jonsson]

49

0

1

2

Yvonne Marron de Martin]

40

0

2

3

Roland Sjödahl]

37

3

0

0

Anna Creutz]

36

0

0

5

Emelie Gustafsson]

33

2

2

0

Pontus Slottner]

32

0

2

0

Boel Holgersson]

30

1

1

1

Bo Johansson]

30

0

1

2

Viktoria Petré Lindholm]

30

0

1

1

Leo Rystam]

28

0

1

1

Lisbet Antosson

27

0

2

1

Lukas (Katarina) Vikinge]

26

0

1

3

Marianne Bremer]

25

0

0

2

Claes Samuelsson]

22

0

0

0

Göran Berglund]

21

1

0

1

Ingela Fredriksson]

21

1

0

1

Joakim Klasson]

21

0

1

1

Åsa Johansson]

20

1

0

0

Marianne Larsson]

20

2

1

0

Sten Westberg]

19

1

1

1

Göran Tunemar]

18

0

1

2

Anna Edebo]

15

0

0

0

Lena Nilsson]

14

0

0

1

Fredrik Collin]

12

0

0

0

Karl-Gustav Johansson]

12

0

0

0

Hillevi Fock]

10

0

1

0

Daniel Giertz]

10

1

0

0

Anders Steen]

10

0

0

0

Lars Häger]

9

0

0

1

Pernilla Knutsson]

9

0

0

0

Dietmar Mölk]

9

0

0

0

Magnus Ek

9

0

1

0

Mikael Aurell]

8

1

0

0

Kay Andersson

7

0

0

1

Emil Edebo]

7

0

0

0

Marcus Ljungqvist]

6

0

0

0

Elisabeth Lietha]

5

0

0

0

KimSvensson

5

0

0

1

Katarina Karlberg

5

0

0

1

Muharrem Demirok

4

0

0

0

Dan Andersson

3

0

0

0

Wolldurf Skallbom]

3

0

0

0

Caroline Gustavsson

3

0

0

0

Nicklas Johansson

2

0

0

0

Lotta Falkhede Elf]

0

0

0

0

 

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot Östergötlands län
Karin Jonsson
Kommunalråd / Distriktsordförande / Ordförande i Tekniska nämnden
Regionråd