C i östergötland

Centerpartiet i Östergötland vill vara tydliga med att vi helhjärtat stödjer det ställningstagande som Centerpartiet har tagit på riksnivå. Vi vill inte sitta i en regering beroende av aktivt stöd av Sverigedemokraterna.


Det var i mitten av januari som Centerpartiet fick anledning att gå ut att påminna väljarna om sin ställning gentemot Sverigedemokraterna. Moderaterna meddelade att de ville gå fram med en gemensam Alliansbudget så snart som möjligt. Centerpartiet informerade att regeringsskifte fortsatt var ett gemensamt mål. Vi vill också byta regering, men inte med aktivt stöd av SD.

I dagens osäkra politiska läge i världen är det extra viktigt med trygghet och stabilitet. Val är det dessutom redan nästa år. Det är partiets ambition att bygga en stark Alliansregering. Centerpartiet är en självklar del av Alliansen. För att det ska vara möjligt att få en ny alliansregering måste vi vinna och förtjäna väljarnas förtroende. Vi tycker det är en bättre strategi än att nu slänga ut Sverige i en politisk cirkus.

Vi ska föra en politik för jobb och företag i hela landet. Vi ska reformera arbetsmarknaden och sänka trösklarna in för dem som står utanför. Vi ska ta avgörande steg för fler enkla jobb, förändra arbetsrätten och den statliga Arbetsförmedlingen. Vi ska öppna upp en stelbent arbetsmarknad. Vi ska hindra att Sverige klyvs, regionalt och socialt.

För Centerpartiet finns det inget realistiskt regeringsalternativ som har en bättre politik för Sverige än Alliansen. Tillsammans med Alliansen och väljarnas stöd ska vi nästa år byta ut den vänsterstyrda regeringen.

När det gäller Sverigedemokraterna så har Centerpartiet valt väg. Vi kommer inte samarbeta med dem. Vi kommer varken att förhandla eller kompromissa med dem eller göra oss beroende av dem. Det gäller såväl på lokal och regional nivå som på riksnivå.

Sverigedemokraterna står för något vi inte kan stödja. De ställer inte upp på det samhälle Centerpartiet vill se. När vi behöver lösa stora problem som klimatkrisen, välfärden eller EU:s framtid pekar de finger och menar att allt är invandrarnas fel.

För oss är SD inte ett parti som alla andra. Deras auktoritära syn på samhället, deras uppdelning av människor i vi och dem. Den kan vi inte bortse från. Centerpartiet är motsatsen till vad Sverigedemokraterna står för.

Vi vill samarbeta med partier som har en tydlig humanistisk värdegrund. Det är bara så vi kan bygga ett tryggt Sverige som håller ihop. Centerpartiet står fast vid samma besked som vi gett sedan länge. Vi vill inte sitta i en regering beroende av aktivt stöd av Sverigedemokraterna.

Centerpartiets distriktsstyrelse i Östergötland

Karin Jonsson

ordförande