Krångliga skatteregler hotar skärgårdsföretag

Småföretagare är ovärderliga för Sverige. För att de ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler och mindre krångel. Tyvärr finns det för många exempel där företagare kommer i kläm som en konsekvens av krångliga regler och snäva lagtolkningar från myndigheter. En sektor som just nu är drabbade är skärgårdsföretagare. De företagen är extra viktiga för att vi ska ha en levande skärgård.

Hösten 2015 och våren 2016 uppmärksammades att företagare inom olika verksamheter där båtar används i verksamheten hade nekats skatteavdrag för bränsle. Bakgrunden var ett direktiv från EU-kommissionen. Skatteverkets tolkning av EU-direktivet ställde många företagare inför såväl ekonomiska problem som inför mer administration med nya regelverk och tolkningar som inte var enkla att sätta sig in i och förstå.

När detta blev känt tog Centerpartiet initiativ till ett antal möten i riksdagen mellan politiker, företagare och representanter från Skatteverket. Vi kunde konstatera att Skatteverket tog frågan på allvar. Men fortfarande kvarstår ett antal problem och frågetecken där det är uppenbart att nuvarande lagstiftning inte fungerar.

Bland annat handlar det om att interna transporter i företag inte beviljas skattebefrielse fastän det är i ett kommersiellt syfte. Här finns exempel på såväl hantverkare, lantbrukare som företag inom turistnäringen som nekats avdrag trots att båt används i företaget. Skärgårdsföretagare verkar redan nu under tuffa förutsättningar och reglerna gör det än svårare att driva företag i skärgårdsmiljö. Så får det inte gå till.

Frågan måste tas på allvar och det är regeringens ansvar att se över lagstiftningen. EU-direktivets syfte var inte att försvåra för företagare i de svenska skärgårdarna utan att komma åt privatutnyttjande av bland annat flygplan. Det räcker inte att hänvisa till EU utan det går att påverka EU också.

Centerpartiet har tagit initiativ till flera möten mellan företagare, myndigheter och politiker så att dessa frågor kan redas ut en gång för alla. Vi kommer även att bjuda in till ett nytt möte i början av nästa år. Vi måste säkerställa att det ska gå att leva, bo och driva företag i alla delar av landet, och då också längs kusten och på skärgårdsöar. Det hoppas vi att regeringen håller med om.

Per Åsling (C) Riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson

Göran Gunnarsson (C) Regionråd och ordförande i Skärgårdsrådet