Mjölby är bäst i Sverige på bygglov

SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Under 2019 får Mjölby högst kundnöjdhet i hela landet, med hela 89 av 100 i kundnöjdhetsindexet.

Jag är glad över resultatet och stolt över medarbetarna på kontoret, säger Ander Steen (c), ordförande i byggnadsnämnden.

Vi har jobbat mycket med kvalitet och att sätta kunden först i hela kommunen. Det är härligt att det syns i mätningen vilket arbete byggnadskontoret gjort, säger Birgitta Gunnarsson (c), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen Mjölby.

Läs mer om SKR:s undersökning och hitta fler kommuner via länken:

https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html