Vårdval ska minska köerna i ögonsjukvården

För att förbättra tillgängligheten och öka valfriheten för östgötarna föreslår Koalition för Östergötland nu att det införs ett vårdval inom den öppna specialiserade ögonsjukvården.

Erfarenheter från andra vårdval har visat att det kan öka antal utförda besök och behandlingar och ge förbättrad tillgänglighet. En positiv effekt är också att ett vårdval kan locka fler specialister till Östergötland och därmed korta väntetiderna till ögonsjukvården.

Behovet av ögonsjukvård har ökat i takt med att antalet äldre blir fler. Tack vare bättre insatser och kontroller kan nu synförmågan i större grad bibehållas. Kösituationen för ögonpatienter har försämrats sedan 2016. Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid flera tillfällen avsatt särskilda medel för att få ner köerna. När det gäller bedömningsbesök av specialistläkare och behandling för kataraktsjukdom (grå starr) finns sedan våren 2019 en överenskommelse med Capio Movement AB i Motala. Patienter har också enligt vårdgarantin remitterats till andra regioner. Trots alla satsningar har inte tillgängligheten förbättrats i önskad utsträckning.

- Målet är att vårdvalet ska bidra till att korta ned köerna inom ögonsjukvården och att fler av våra östgötska patienter snabbare kan få hjälp och vård när det gäller ögonsjukdomar, säger Kerstin Sjöberg (C), regionråd och 3:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland.

- Att införa vårdval inom ögonsjukvården blir ett värdefullt komplement. Det innebär att fler utförare kan etablera verksamheter, vilket skapar en mångfald och ökad valfrihet för såväl östgötska patienter som medarbetare. Om vi kan få fler ögonspecialister till Östergötland stärker vi kvaliteten och ökar tillgängligheten, avrundar regionrådet Alexander Höglund (L), regionråd och 1:e vice ordförande i Regionstyrelsen i Region Östergötland.

Ögonkliniken har ett mycket brett uppdrag och ska vid ett vårdvalsinförande oförändrat kunna ha kvar strategiskt viktiga områden, som exempelvis den högspecialiserade vården och forskningen.

Grunden för vårdval är Lagen om vårdvalssystem (LOV). Ett vårdval löper så länge auktorisationen gäller och ger vårdgivaren en kontinuitet som ger möjlighet till utveckling och förbättring, till skillnad från en upphandlad verksamhet som alltid har ett slutdatum.