centerpartiets satsningar på landsbygderna

Sverigedemokraterna har i flera debattartiklar i Corren spridit falska påståenden om Centerpartiets landsbygdspolitik. Här är vårt svar på artikeln publicerad 26/4:

Att det finns mycket att göra politiskt för att skapa förutsättningar för goda livsvillkor på landsbygderna är det ingen tvekan om. Medan Sverigedemokraternas främsta företrädare från regionen fortsätter att sprida rena lögner i sina debattartiklar, bidrar Centerpartiet till att skapa förutsättningar för Östergötlands olika landsbygder på riktigt.

För det första har vi inte uttalat oss om någon nedläggning av Tjustbanan, det mandatet har varken C eller regionen, det ligger hos staten. För det andra, blandar SD alltid ihop ansvaret för trafikering med upprustning av järnväg. Kolla upp fakta! För det tredje innefattar landsbygdsutveckling flera områden som C fokuserat på, som exempelvis;

Vi har det senaste året i Region Östergötland tagit beslut om att stödja vårdcentraler på orter där det är långt till närmaste sjukhus. Vi har tagit beslut som främjar utbyggnaden av bredband i hela länet. Vi har tagit beslut om att tillskjuta pengar till Vreta Klusters satsningar på de gröna näringarnas utveckling. Vi ger stöd till utveckling av kommersiell och offentlig service avseende tillgänglighet till dagligvaror, drivmedel och betaltjänster, inom ramen för regionalt serviceprogram. Vi kämpar på med påverkansarbete för långsiktigt stöd till svensk biogasproduktion, vilket leder till arbetstillfällen på landsbygden och dessutom till ett cirkulärt samhälle, som långsiktigt gagnar miljön och klimatet. Vi driver på för implementering av den regionala livsmedelsstrategin som syftar till att öka produktionen av närodlade och lokalproducerade livsmedel, för att på så sätt bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen och minska sårbarheten i händelse av olika kriser. Vi har drivit på framtagandet av den regionala skogsnäringsstrategin som syftar till att lyfta skogens många värden, hur skogen som råvara kan fasa ut olika fossila råvaror i många olika produkter, något som förutom att det leder till en bättre miljö och klimat också skapar arbetstillfällen på landsbygden. Och vi jobbar med skärgårdsutveckling tillsammans med våra grannar i Kalmar Län, inom ramen för ”Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Norra Småland 2030”. Vi har för övrigt goda relationer med alla våra grannar i såväl Region Jönköpings Län som Region Kalmar Län, Region Sörmland och Region Örebro Län.

Vi undrar dock fortfarande hur Sverigedemokraterna ska utveckla landsbygdstrafiken? En minskning med 140 miljoner kronor i er budget till kollektivtrafiken ger inte mer resurser utan mindre resurser till bussar och tåg!

Kerstin Sjöberg (C), regionråd och gruppledare för Centerpartiet i Region Östergötland
Julie Tran (C), regionråd och ordförande för Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Birgitta Gunnarsson (C), distriktsordförande för Centerpartiet i Östergötland
Lars Vikinge (C), 1:e vice distriktsordförande för Centerpartiet i Östergötland
Joakim Magnusson (C), 2:e vice distriktsordförande för Centerpartiet i Östergötland
Anna Jamieson (C), tidigare 2:e vice distriktsordförande för Centerpartiet i Östergötland