Centerpartiet värnar post-covid-mottagningen för unga!

Centerpartiet motsätter sig det nedläggningshot som signalerats mot post-covid-mottagningen för barn och unga. Centerpartiet kommer agera för att mottagningen ska bibehållas och finnas tillgänglig för att barn och unga i hela Östergötland, ska få en god vård och behandling för svåra hälsoproblem efter de varit sjuka i Covid.

- Från Centerpartiet anser vi att mottagningen för barn och unga med post-covid ska fortsatt finnas för patienter från hela Östergötland. Vi ser också att den specialistkunskap som byggts upp ska kunna vara till stor nytta för patienter från andra regioner, säger Kerstin Sjöberg, vice gruppledare Centerpartiet Region Östergötland.