interpellation angående välfärdsbrott i Region Östergötland inlämnad

Centerpartiets ersättare i regionfullmäktige, Richard Kullberg, har lämnat in en interpellation angående hur Region Östergötland arbetar för att förhindra brott inom välfärden.

Det pratas om gängkriminellas (våldsamma) brott på kommunal och nationell nivå men det är mindre uppmärksammat på regional nivå. För bara någon vecka sedan kunde vi läsa att av alla häktade i Östergötland var hälften av dem misstänkta för allt från försök till mord och grova narkotikabrott, till grova vapenbrott och allmänfarlig ödeläggelse. Men i en rapport från Polisen, SÄPO, Skatteverket och Arbetsförmedlingen framgår att ekonomisk brottslighet blir allt vanligare bland organiserade kriminella och att hälso- och sjukvårdssektorn är på väg att bli en ordentlig inkomstkälla för dem. Ekobrottsmyndigheten gick för bara några dagar sedan ut (1/10) och varnade för att de börjar se tecken på att kriminella gäng driver vårdcentraler och vaccinationsmottagningar. Varför sitter de inte i häktet?

I en rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, (Välfärdsbrott mot kommuner och regioner, 2022) beskrivs det brister hos regioner vad gäller förmåga att upptäcka välfärdsbrott. I Region Stockholm och Västra Götalandsregionen har det identifierats kopplingar till organiserad brottslighet i form av vårdgivare. Vad säger att Region Östergötland skulle vara förskonat från organiserad brottslighet kopplat till vårdgivare, både upphandlade och genom vårdval?

Välfärdsbrott är ett hot mot demokratin! Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, menar att kommuner och regioner behöver stärka det förebyggande arbetet och se till att det finns en tydlig process för att hantera “problem när de upptäcks”. På Region Östergötlands egen hemsida kan man läsa om att Region Östergötland arbetar “förebyggande och aktivt på olika sätt” för att minska risken för att någon ska drabbas av olika typer av brottslighet när “de är i lokalerna”. Det kan tolkas som ett fokus på “våldsbrott”. Istället för att anställda i regionen ska vara skyldiga att ange papperslösa till Polisen (via en “angiverilag”, som vi i Centerpartiet anser förkastlig att införa) är det bättre att lägga resurser på arbetet mot välfärdsbrott där skattepengar finansierar de gängkriminella. Risken finns annars också att alla ärliga privata vårdaktörer inom Regionen som bidrar till samhället slås ut i “konkurrensen”.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt regionråd:

  • Hur arbetar Region Östergötland för att upptäcka eller förebygga brott kopplat till den eskalerande kriminaliteten?
  • Hur ser man till att det inte är kriminella som står bakom den offentligt finansierade vård som privata aktörer bedriver?
  • Vilka granskningar av upphandlade företag görs för att upptäcka brott?
  • Har Region Östergötland upptäckt och polisanmält misstänkta välfärdsbrott såsom penningtvätt via privat tandläkarklinik/vårdcentral/vaccinationscentral?

- I Region Stockholm och Västra Götaland har det identifierats kopplingar till organiserad brottslighet i form av vårdgivare. Vad säger att Region Östergötland skulle vara förskonat från organiserad brottslighet kopplat till vårdgivare – både upphandlade och genom vårdval, säger Richard Kullberg (C).

Interpellationen , 541.8 kB.