Interpellation angående läget på vårdcentralen i Borensberg har lämnats in

Centerpartiets regionfullmäktigeledamot Maria Persdotter har lämnat in en interpellation angående läget på vårdcentralen i Borensberg.

De tre ordinarie läkarna har sagt upp sig vilket innebär att också två ST-läkare måste gå. Så är situationen på vårdcentralen i Borensberg. Samtidigt har Region Östergötland infört totalt anställningsstopp.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt regionråd

·         Vad avser regionledningen göra för att stötta upp verksamheten i Borensberg?

·         Är det aktuellt att göra undantag från anställningsstoppet?

·         Hur ser majoriteten på risken att ny hyrpersonal kommer att behöva engageras?

 

Linköping den 6 november

Maria Persdotter

 

Interpellationen , 197.1 kB.