Centerpartiets kommentarer med anledning av dagens pressträff i Region Östergötland angående omställning!

Med anledning av den pressträff som ledningen för Region Östergötland haft idag kring Omställning 2024 lämnar Centerpartiets företrädare sin kommentarer.


- Vi har från Centerpartiet hela tiden påtalat vikten av att förverkliga omställningen till Nära Vård med en resursförstärkning till primärvården.  M, Kd, L med stöd av Sd verkar i stället backa in i framtiden och stänga ner nyare verksamheter. För att vårdens resurser ska ha en möjlighet att möta befolkningens behov är det strategiskt viktigt att i detta svåra ekonomiska läge faktiskt öka primärvårdens andel av vårdbudgeten till 20% i ett första steg, säger Kerstin Sjöberg ledamot i Regionstyrelsen.

- Det ekonomiska läget är allvarligt och vi har förståelse för att det krävs tuffa åtgärder när ekonomin ser ut som den gör.  Vi skulle ha gjort andra prioriteringar då vi anser att åtgärderna inte enbart kan läggas i så stor grad på primärvården utan att det får konsekvenser.  Vi hade till exempel sett en annan ordning där beslut om minskat vårdutbud kom före beslut om varsel, säger Julie Tran (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Östergötland.