Motioner till distriktsstämman 2019

Detta är årets motioner till distriktsstämman i Östergötland 6 april. De flesta motioner går vidare till partistämman i Karlstad i september. Nåra motioner är ställda till distriktet (nr 35-41).

Nr

Motion rubrik

Motionär

1

Allmän gymnasieskola för alla ungdomar

Bengt Walla

2

Almedalsveckan

Daniel Giertz

3

Amnesti för återlämnande av skjutvapen

Anders Agnemar

4

Avveckla lag om ersättning för fysioterapi o lag om läkarvårdsers

Carola Andersson

5

Avveckla räntebidraget

Carola Andersson

6

Beskattning av fordonstrafik

Jan-Erik Carlsson

7

Bygglovsbefria Landsbygden

Bengt Walla

8

Centerpartiets grundtrygghet

Bengt Walla

9

Drivmedelskatterabattsystem

Anders Agnemar

10

En ny hemsida för kyrkoval

Daniel Giertz

11

Europant

Bengt Walla

12

Högspecialiserad vård på mindre universitetssjukhus

Kerstin Sjöberg, Anders Monemar, Carola Andersson

13

Höj skatten på osund mat och sänk momsen på nyttig

Åsa Johansson

14

Inför en skottvecka

Daniel Giertz

15

Integrationsbyggande med vertikal hyressättning

Bengt Walla

16

Kanon med felaktigheter som inte ska få förekomma i skolböcker

Daniel Giertz

17

Motion angående effektivisering av lantmäteriet

Arne Axelsson

18

Motion med anledning av skogsbränderna i Sverige sommaren 2018

Arne Axelsson

19

Motion om Asylutredning och organisation på migrationsverket

Ingrid Röjstrand

20

Motion om att förbjuda slöja på barn

Ingrid Röjstrand

21

Motion om fastighetsrelaterade skatter

Johan Byttner

22

Motion om hantering av dysfunktionell kommunal skola

Johan Byttner

23

Motion om koldioxidskatt på nybyggnation

Johan Byttner

24

Motion om samhällsbetalda resor

Solveig Agnevik

25

Motion om teknikgapet i landet

Johan Byttner

26

Rösträttsålder

Jan-Erik Carlsson

27

Sammantagen klimat- och miljöbedömning vid vindkraftsetablering

Karin Jonsson

28

SFI-nätkurser för bättre integration / Uppmuntra utveckling av digitala kurser som del i integrationsarbetet

Anders Monemar

29

Strandskyddsbefria landsbygden

Bengt Walla

30

Särskild lagstiftning för att värna Vätterns vatten

Anders Agnemar

31

Tandvården ska sammanföras med sjukvården till ett ekonomiskt system med samma ekonomiska premisser för tandvårdspatienter som för andra patienter

Anders Agnemar

32

Underlätta för vindkraftsutbyggnaden

Karin Jonsson

33

Vi saknar organ för transplantationer

Gun Djerf

34

Översyn av patientdatalagen

Carola Andersson

35

Den politiska organisationen under regionstyrelsen

Anders Monemar

36

Ge naturbruksgymnasiet utvecklingsmöjligheter

Anders Monemar

37

Kollektivtrafik binder samman Östergötland

Johan Byttner

38

NÄR-trafik bättre än tomma bussar

Bengt Walla, Roland Larsson

39

Rättvis patientavgift

Bengt Walla

40

Starta en regional verksamhet för fastighetsutveckling

Anders Monemar

41

Motion om kyrkovalet

Daniel Gertz

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.