Östergötland
Centerpartiet lokalt
  • / Uppsatsstipendium

SÖK centerpartiets Uppsatsstipendium

Bild


Till årets bästa kandidat- eller mastersuppsats inom miljö och klimat

Skriver du en uppsats som fokuserar på klimateffektiva åtgärder, miljöfrämjande teknik eller grön innovation? Då ska du söka Centerpartiets uppsatsstipendium!

Centerpartiet i Östergötland instiftar i år ett uppsatsstipendium om 3 000 kronor till den uppsats som bäst främjar en grön klimatomställning och hållbart samhället via innovation och teknik. I juryn finns representanter från Centerpartiet distriktsstyrelse i Östergötland samt CenterStudenter.


Kriterier för ansökan:

  • Uppsatsen ska skrivas vid Linköpings Universitet under läsåret 2019/2020.
  • Uppsatsen ska fokusera på eller erbjuda en ökad förståelse kring klimat- och miljömässig hållbarhet.


Ansökan:

Skicka din uppsats med en kort presentation av innehållet till felix.gronqvist@centerpartiet.se senast 5 juni.