• / Uppsatsstipendium

SÖK centerpartiets Uppsatsstipendium

Bild

Skriver du en uppsats som fokuserar på klimateffektiva åtgärder, miljöfrämjande teknik eller grön innovation? Då ska du söka Centerpartiets uppsatsstipendium och vinna 3000 kronor!

Under hösten 2020 delade Centerpartiet i Östergötland det första uppsatsstipendium till den uppsats som bäst främjar en grön klimatomställning och hållbart samhället via innovation och teknik. 2020 delades priset ut till Linn Mauritzsson och Karin Schalin för uppsatsen "Förändringsvilja och färdmedelsval
- En intervjustudie om hållbart resande i mindre kommuner i Östergötland".

2021 är det dags igen!

För många studenter är det snart dags att börja fundera på vad uppsatsen ska handla om.
Vi hoppas att du precis som oss siktar på hållbarhet, innovation och grön teknik!

Kriterier för ansökan:

  • Uppsatsen ska skrivas vid Linköpings Universitet under läsåret 2020/2021.
  • Uppsatsen ska fokusera på eller erbjuda en ökad förståelse kring klimat- och miljömässig hållbarhet.


Ansökan:

Skicka din uppsats med en kort presentation av innehållet till felix.gronqvist@centerpartiet.se senast 1 augusti 2021.


Tidigare års stipendiater:

2020
Linn Mauritzsson & Karin Schalin
Förändringsvilja och färdmedelsval
- En intervjustudie om hållbart resande i mindre kommuner i Östergötland