Valdemarsvik
Centerpartiet lokalt

Valprogram 2018

Bild

Äldreomsorg

Även om äldre överlag är nöjda med sin vård och omsorg, behöver kvaliteten höjas.

Kvalitet kan handla om att man själv får välja vem som kommer hem och städar och utför andra tjänster i hemmet. Det kan också handla om att som äldre få ha inflytande över vilken typ av boende man ska bo på och var detta är beläget. Men kvalitet handlar också om att få god omvårdnad, känna sig trygg med den ökande digitaliseringen av samhället, möjligheten att få komma ut och promenera eller att ha någon som håller en i handen. Alla dessa aspekter måste vara med när vi ska skapa en bättre äldreomsorg.

Centerpartiet i Valdemarsvik vill därför:

  1. Att kommunens biståndsbedömare ska fatta beslut om antal timmar i hemtjänsten som äldre är berättigade till men den äldre ska själv, i möjligaste mån, få bestämma servicens innehåll.
  2. Utreda möjligheten att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Valdemarsvik.
  3. Tillse att utbildning inom IT genomförs för äldre antingen genom kommunens regi eller genom studieförbund eller frivilligorganisationer.
  4. Se över möjligheten till utökad rätt till färdtjänst.
  5. Tillsammans och i dialog med fastighetsägare utforma en tydlig strategi för att tillskapa boenden för äldre.
  6. Fortsatt ha boenden för äldre i Ringarum, Gusum, Gryt och Valdemarsvik.
  7. Se över hur många platser boendena på respektive ort ska ha.
  8. Utvärdera alternativa platser för vård- och omsorgsboende i Valdemarsvik.
  9. Vårda det goda samarbete med Region Östergötland som Valdemarsvik har idag och som är en förutsättning för en god omvårdnad av våra äldre.
  10. Stötta de frivilligorganisationer som genom att till exempel följa med på läkarbesök gör insatser för äldre.

Marie Lindh Eriksson
Kretsordförande, andre vice ordförande i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen