Bollebygd
Centerpartiet lokalt
  • / Förtroendevalda 2014-2018

Förtroendevalda 2014-2018


Kommunfullmäktige:


Ordinarie:


Fredrik Olofsson


Sandra Eliasson


Ersättare:


Roland Andersson


Clara HolmKommunstyrelsen


Ordinarie: Yvonne AndrénBildnings och omsorgsnämden


Ordinarie: Fredrik OlofssonSamhällsbyggnadsnämnden


Ordinarie: Sandra EliassonStiftelsen Ballebo


Ordinarie: Roland AnderssonJävsnämnden


Vice ordförande: Göran ErikssonStiftelsen Åsastugorna


Vice ordförande: Bertil Frost