Centermöte

Alla medlemmar välkomna till Studieförbundet Vuxenskolan för Centermöte den 2 mars klockan 18.30.

Agenda och information är utskickad per brev till alla medlemmar