Centermöte

Varmt välkommen på Centermöte den 22 juni klockan 18.30. Plats meddelas senare.