Valet 2022

Centerpartiet i Herrljunga vill se en kommun som ger kraft till varje enskild individ att utvecklas. För att det ska bli möjligt behöver vi satsa på såväl landsbygd som tätort, med målet att Herrljunga kommun ska vara den bästa kommunen att leva i, hela livet. I valet 2022 är detta vår viktigaste målbild och vision. Här nedan kan du läsa mer om den, våra konrkreta förslag och lista över de som ställer upp i kommunvalet år 2022.

vår vision

Läs mer om vår vision här

En kommun som ger kraft till varje människa

Vi tror på en kommun där dina barn får gå i skolor som präglas av kvalitét och trygghet, där föreningslivet bidrar till en god samhällsutveckling, företagen frodas och där naturen alltid finns runt hörnet. En kommun som präglas av en sammanhållning och livfullhet. En kommun där klimatångest bytts mot hopp och där nya idéer för en grön och hållbar omställning välkomnas. En kommun där du även på äldre dagar ska känna dig trygg med att du blir väl omhändertagen.

Helt enkelt en kommun där du får livskraft – oavsett var i livet du befinner dig och oavsett var i kommunen du bor.

En skola som utvecklar elevernas kraft

Vi vill värna om alla våra skolor och barnomsorgen i vår kommun, oavsett om de ligger på landsbygden eller i tätorten. Vi vet att närheten till skolan är en viktig trygghet, inte minst för yngre barn. Oavsett var i kommunen du bor ska dina barn ha en skola som präglas av kvalitét och trygghet. En skola där alla elever möter utbildade lärare, får stöd i att nå fullständiga betyg, samt får kraft att utvecklas och lära, men också en skola som prioriterar våra barns psykiska och fysiska hälsa än mer än idag.

En vård och omsorg som ger kraften tillbaka

För att få kraften tillbaka behöver alla kunna lita på att hjälpen finns när behovet uppstår. Vi vill se en vård och omsorg som sätter individens behov i centrum. Vi vill att alla ska känna att man kan få omsorg på äldre dagar i närheten av den del av kommunen där man tidigare bott. Vi vill också att alla känner en trygghet i mötet mellan vårdtagare och personal, då detta skapar bättre förutsättningar för en god vård.

Vi vill ge våra företag växtkraft

Idag har Herrljunga ett av Västra Götalands bästa företagsklimat, det är vi otroligt stolta över. Vi är övertygade om att vi snart kommer ha Sveriges bästa företagsklimat. För att det ska ske behöver vi fortsätta underlätta och möjliggöra för företagare att verka i hela vår kommun, och fortsätta det goda samarbetet mellan företagare och kommun. Samtidigt vill vi att vår kommun ska vara den mest attraktiva arbetsgivare med goda arbetsförhållanden och villkor.

En kommun som bygger med kraft

Vi är övertygade om att hela vår kommun behöver få förutsättningar att växa för att vi ska nå våra befolkningsmål. Därför behöver vi underlätta och främja byggnation av bostäder, cykelvägar, kollektivtrafik och vägnät i hela kommunen inte minst på landsbygden.

En kommun för grön kraft

Vår planet har vi inte fått av våra förfäder, vi lånar den av våra barn. Med dessa ord är det för oss självklart att vi behöver snabba på den gröna omställningen, även i vår kommun. Vi behöver prioritera satsningar som främjar en ekologisk hållbarhet och som bidrar till att minska kommunens klimatavtryck.

Ett rikt kultur- och fritidsliv ger kraft till samhällsutveckling

Vi är övertygade om att många i vår kommun behöver inspireras, umgås och aktiveras för att nå sin fulla kraft. Här vet vi att kultur- och fritidsliv spelar stor roll för människors utveckling. Vi vill satsa på ett starkare föreningsliv och ett utökat kultur- och fritidsutbud i såväl landsbygd som tätort. Vi vill också att våra seniorer i kommunen ska ha tillgång till ett bra utbud av aktiviteter som bidrar till ett rikt kultur- och fritidsliv även på äldre dagar.

Krafttag för trygghet

För att människor i vår kommun ska få kraft att nå sin fulla potential att utvecklas är en trygg uppväxt fundamental. Trygghet är viktigt även för vuxnas möjlighet att utvecklas och nå sin maximala kraft, därför är även ett generellt trygghetsarbete med brottsförebyggande insatser viktigt.

Kraft till alla invånare oavsett vem du är

I vår kommun ska kön, könsidentitet, etnicitet, sexuell läggning, religion, funktionsnedsättning eller ålder inte få påverka en människas möjligheter till att finna kraft och utvecklas. Vi vill arbeta för en kommun där allas potential tas tillvara och ingen hamnar utanför.

Våra kandidater

Läs mer om våra kandidater här

Detta är de som ställer upp som kandidater till kommunvalet för Centerpartiet i Herrljunga.

1 Emma Blomdahl Wahlberg, 32 år, Horsby
2 Jessica Pehrson, 41 år, Herrljunga
3 Thorbjörn Holgersson, 55 år, Vesene
4 Eva Larsson, 52 år, Vreta
5 Cecilia Frändberg, 49 år, Tarsled
6 Rune Johansson, 75 år, Eggvena
7 Brita Hårsmar, 39 år, Herrljunga
8 Niklas Åsbogård, 26 år, Mollaryd
9 Tomas Svantesson, 51 år, Herrljunga
10 Ola Johansson, 57 år, Od
11 Gunnar Ingvarsson, 72 år, Herrljunga
12 Laila Palmén, 77 år, Hudene
13 Agneta Svensson, 71 år, Ljung
14 Christer Amnehammar, 55 år, Eggvena
15 Niklas Wahlberg, 32 år, Horsby
16 Ragnar Emanuelsson, 90 år, Mjäldrunga
17 Henri Andreasson, 76 år, Hov
18 Susanne Marstorp, 55 år, Vesene