Vår vision

Hela Herrljunga ska leva!

Skolan

Vi tror på att hela vår kommun har förutsättningar för att växa och frodas. Därför har vi kämpat för byskolorna, vi är övertygade om att de är viktiga samlingsplatser som knyter samman och ger liv till våra bygder. Tack vare vårat slit är de alla bevarade och nu invigs nya Mollaskola! Men även tätorterna är viktiga, därför har vi varit med i en överenskommelse för att satsa på Horsbyskolan i Herrljunga tätort.

Föreningslivet

Vi anser att civilsamhället är bland det viktigaste vi har. Alla eldsjälarna ute i föreningar, från idrottsklubbar till hembygsföreningar, gör så mycket gott för vårt samhälle och skapar en känsla av gemenskap. Därför måste föreningarna ha en så bra atmosfär att verka i vår kommun som möjligt.

Miljön

Miljöfrågan är en framtidsfråga. Vi som kommun måste ta ansvar för framtiden. Invånarna ska ges möjlighet att göra miljövänliga val och kommunens verksamhet ska ta sitt ansvar, allt från att kommunens bilar drivs på el till att maten som serveras till våra skolbarn och äldre är hälsosam och miljövänlig.

Ekonomi

En sund ekonomi är grundförutsättningen för att kommunen ska leverera den service som våra medborgare förtjänar. Ansvarstagande och långsiktighet är nyckelord. Under Centerpartiets ledning har Herrljunga lyckats följa dessa ledord, i helhet gör kommunen ett fantastiskt resultat och nämnderna går bra. Vi anser att det finns utrymme för en skattesänkning. Enligt oss är det en fråga om frihet, att ge en familj någon extra hundralapp i månaden ger dem en större frihet att bestämma över sin egen vardag.