ÄLDREOMSORG/FUNKTIONSNEDSÄTTNING

sol-has-bg

Vi blir äldre och äldre och då ställer det högre krav på kvalitet och på att kommunerna kan tillhandla hålla hemtjänst, vård och omsorgsboenden och trygghetsbostäder. Kvalitet kan handla om att man själv får välja vem som kommer hem och städar och utför andra tjänster i hemmet. Det kan också handla om att som äldre få ha inflytande över vilken typ av boende man ska bo på. Men kvalitet handlar också om att få god omvårdnad, möjligheten att få komma ut och promenera eller att ha någon som håller en i handen. Alla dessa aspekter måste vara med när vi ska skapa en bättre äldreomsorg. Centerpartiet vill också driva frågan om att utvidga alternativet med parboende på våra vård- och omsorgsboenden i kommunen. Är det ett par där båda är i behov av att flytta till ett vård- och omsorgsboende så ska inte en i paret behöva hamna i en del i kommunen och den andre i en annan del av kommunen. Centerpartiet vill därför att det på varje boende ska finnas möjlighet till parboende. Med parboende menas att man som par tillsammans kan flytta in på ett vård- och omsorgsboende och dela på ex. 2 lägenheter med en dörr emellan. Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen situation. För de som har en funktionsnedsättning är det viktigt att den hjälp och det stöd man får är anpassat efter individens behov. Därför vill vi ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service. Allt för många upplever problem med färdtjänsten. Taxin kommer inte i tid eller hittar inte till rätt adress. Den som har rätt till färdtjänst måste få möjlighet att själv påverka valet av taxibolag och chaufför.

Centerpartiet vill

  • Att antalet ledsagartimmar för personer med funktionsnedsättning ökar
  • Att färdtjänsten i Mark upphandlas lokalt i kommunen
  • Att platserna inom vård och omsorgsboenden men också trygghetsbostäder ökar i hela kommunen.
  • Att vid nybyggnation eller renoveringar av vård- och omsorgsboenden ska det planeras för parboende.