Barn & Unga

sol-has-bg

Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden för fortsatt lärande. Alla elever som lämnar grundskolan ska ha godkända betyg. Så är det inte idag. Centerpartiet vill förbättra insatserna riktade till elever som inte når kunskapsmålen. Trygghet i förskola och skola är viktigt. Att skolan tillsammans med barnens familjer utvecklar arbetet kring värdegrund och bemötande är angeläget. För att ytterligare förbättra arbetet kring bemötande tror Centerpartiet i Mark att det behövs fler personer med socialpedagogisk kompetens i skolorna.

Idag finns skolor på många orter i Marks kommun. Om kommunen behöver förändra strukturen för förskolor och skolor så anser Centerpartiet att de yngsta barnen ska ha kortast väg till sin skola. Det kan innebära att det erbjuds färre högstadieskolor än idag för att behålla de mindre F-3/F-6-skolorna. Flera förskolor och skolor i kommunen behöver rustas upp.

En aktiv fritid för ungdomar är viktigt för utveckling och välmående. I Marks kommun finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Det är angeläget att det finns aktiviteter för både tjejer och killar.

Centerpartiet vill:

  • Satsa på upprustning av förskolor och skolor i hela kommunen
  • Att varje skola har anställd personal med specialpedagogisk och socialpedagogisk kompetens
  • Ha trygghet och studiero i kommunens skolor
  • Hela kommunens föreningsliv ska få stöd så verksamhet inom idrott och kultur kan fortsätta att utvecklas