Företagande & Bostäder

sol-has-bg

Marks kommun ska vara en kommun där det är lätt att starta och driva företag. Vi vill göra det enkelt för företag att ha en kommunal kontakt. Det ska vara tydligt vem de kan vända sig till och de ska kunna få snabb hjälp samt återkoppling. 4 av 5 jobb skapas av små och medelstora företag vilket visar hur viktigt ett gott företagsklimat är för kommunen. Utan jobben stannar allt.

En sak som krävs för att företagandet i kommunen ska frodas är att det finns folk att anställa. Viktiga parametrar för detta är att kommunen är attraktiv att bo i, med fungerande skola, vård, infrastruktur men också bostäder. Idag är det bostadsbrist i större delar av landet och även i vår kommun är det långa bostadsköer på sina håll. Därför behöver det byggas mer. Näringslivet i kommunen ska främjas genom exempelvis att underlätta hantering av bygglovsansökningar. Det behöver göras nationella regelförenklingar för att skynda på och förenkla byggandet med bland annat enklare byggregler, mindre markrestriktioner samt att anpassa strandskyddet på landsbygden för ökad byggnation. Nyckeln till en bra tillväxt i hela kommunen är att bostadsbyggandet ökar kommande år.

Naturen i Marks kommun är omväxlande, med milsvida skogar och många vattendrag. Vi ska vara stolta över vår natur som inbjuder till äventyr och naturupplevelser utöver det vanliga. Centerpartiet tycker att besöksnäringen är en viktig del av näringslivet i kommunen och den borde utvecklas.

Centerpartiet vill:

  • Få bättre samverkan mellan kommunen och de företag som verkar i kommunen
  • Att kommunen ska premiera lokala företagen i så stor utsträckning som möjligt vid upphandlingar
  • Att fler bostäder byggs runt om i hela kommunen
  • Öka takten av privata initiativ inom bostadsbyggande i hela kommunen
  • Verka för att en snabbare handläggning kan ske om en lokal kan byta skepnad från exempelvis affärsverksamhet till bostäder
  • Centerpartiet vill skapa förutsättningar för en växande besöksnäring i Marks kommun