Intergration

 

sol-has-bg

Marks kommun har de senaste åren många nya invånare som kommer från olika delar av världen. Ökad arbetskraftsinvandring till Sverige krävs för att klara behovet av kompetens inom flera yrken. Arbetskraftsinvandringen bidrar varje år med 10 miljarder kronor till svensk produktion. Mark ska ta tillvara den kunskap som nya svenskar har. Genom exempelvis validering, som bekräftar kunskaper och erfarenheter, kan nya svenskars kompetens bättre tas till vara. Det är viktigt att de snabbt lär sig svenska språket och får kontakt med arbetsmarknaden. Centerpartiet har föreslagit inträdesjobb och ingångsföretag för att ge nyanlända större chans till jobb.

För barn- och ungdomar är förskola och skola en viktig arena för att lära sig svenska och lära känna andra. För många är kontakt med föreningar en viktig del i integrationen.

Centerpartiet vill

  • Att ensamkommande asylsökande ungdomar ska få möjlighet att studera i Mark, även vid åldersuppskrivning
  • Att nya svenskar snabbare får jobb för att kunna bidra till samhällets välfärd
  • Att föreningar som arbetar aktivt med integration premieras